Հարգելի հաճախորդ,

1.Երաշխիքային սպասարկումը իրականացվում է,եթե ներկայացված է ճշգրիտ և լիարժեք լրացված երաշխիքային կտրոն,որն էլ թույլ է տալիս նշված ժամկետում գործիքը վերանորոգել անվճար:

2.Սպասարկումը իրականացվում է միմիայն Տոտալ Սպասարկման Կենտրոնի(այսուհետ ՏՍԿ)արհեստանոցում:

3.Տվյալ երաշխիքային կտրոնը գործում է միմիայն Totaltools-ի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեհրաբյան և Որդիներ ՍՊԸ-ի կողմից Հայաստան ներմուծված Տոտալ ապրանքանիշերի(գործիքների) վրա:

4.Գործիքը պետք է ներկայացնել սպասարկման կենտրոն ամբողջությամբ և այն դետալներով,որոնցով այն աշխատեցրել եք:

5.Երաշխիքային սպասարկումը չի ներառում փոխարինում,պրոֆիլակտիկ մաքրում,սարքի տեղադրում,կարգավորում:

6.Երաշխիքային սպասարկման ենթակա չեն այն սարքավորումները,որոնց թերությունները առաջացել են հետևյալ պատճառներով.

*սխալ շահագործման,անփույթ վերաբերմունքի,դժբախտ պատահարի հետևանքով առաջացած մեխանիկական,ֆիզիկական,ջերմային և այլ վնասվածքները,

*սխալ տեղադրման,տեղափոխման,ոչ լիազորված անձանց կողմից վերանորոգման կամ սարքի ձևափոխությունների փորձերի իրականացման,

*սարքի մեջ օտար մարմինների,միջատների և հեղուկների ներթափանցման պատճառով,

*վնասվել է կեղտից կամ բացակայել է օդի կամ վառելիքի զտիչը,

*բենզինով կամ յուղով աշխատող շարժիչային և մեխանիկական գործիքների համար օգտագործվել է ոչ համապատասխան վառելիք(վառելիքի և քսայուղերի )
համապատասխանելիությունը նայել տվյալ գործիքի տեխ-բնութագրով ),

*գերծանրաբեռնված աշխատեցնելու ընթացքում առաջացած անսարքությունները,որոնցից են դեֆորմացիան,լարերի հալումը,ստատորի ածխանալը և այլն,

*սնուցման և տելեկոմունիկացոն ցանցերի Պետական տեխնիկական չափանիշներից շեղումների վնասվածքներ։

7.Արագամաշ դետալները(կոնտակտային ածուխներ,ակներ,ռեմեններ,ռետինե կամ թղթե միջադիրներ,շարժիչի այրման մոմիկներ,ուղղորդվող ռոլիկներ,օդի և վառելիքի ֆիլտրեր)երաշխիքային չեն սպասարկվում:

8.Սարքի փոխարինում կամ գումարի վերադարձ Սերվիս կենտրոնը չի իրականացնում:

9.Սերվիս կենտրոնին իրավունք է վերապահվում հետազոտման և վերանորոգման նպատակով խափանված սարքը պահել մինչև 21 աշխատանքային օր,որի ընթացքում ցանկության դեպքում կարող է տրամադրվել փոխարինող գործիք:

10.Վերանորոգումից հետո 3 ամսվա ընթացքում հաճախորդի կողմից սարքը չվերցնելու դեպքում Տոտալ Գրուպը պատասխանատվություն չի կրում ապրանքի համար և այն համարվում է թափոն: